Veřejná zakázka: Výstavba vodního prvku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12014
Systémové číslo VZ: P17V00002042
Datum zahájení: 11.09.2017
Nabídku podat do: 27.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba vodního prvku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Výstavba objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku“. V prvotní fázi se na pozemku odstraní nevyhovující dřeviny dle plánu a provede se chemická likvidace plevele. Na celém pozemku jsou terénní nerovnosti, proto je důležité jeho prvotní srovnáni do požadované výšky a roviny, také odstranit betonové základy studny. Dalším krokem je vytyčeni a provedeni výkopových práci samotného vodního prvku. Po vytvoření požadovaného tvaru jámy se aplikuji podkladové vrstvy a rybniční folie se svařením. Zabuduje se technologie pro vodní prvek. Provede se stavba kamenných zídek a umístěni solitérních kamenů a valounů. Zřídí se prameniště, vodopád a potok. Umístí se dřevěný most přes potok a molo k hlavnímu jezeru. A nakonec se vysadí navrhnuté dřeviny a trvalky podle osazovacího planu.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku „Výstavba vodního prvku” vypracované v květnu 2016 společností HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 658 179 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední zahradnická škola Rajhrad
 • IČO: 00055468
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 198
  664 61 Rajhrad
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512817

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykova 198
664 61 Rajhrad

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky