Veřejná zakázka: Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12573
Systémové číslo: P17V00002601
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.11.2017
Nabídku podat do: 07.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov“ spočívající v zateplení stropu půdy budovy školy, zateplení budovy školy, výměně vnějších výplní otvorů, které nebyly vyměněny, výměně klempířských konstrukcí souvisejících se stavebními úpravami objektu, opravě a úpravě hromosvodu, úpravě elektro souvisejícího se vstupy do objektu a v sanaci vlhkosti 1.NP a 1.PP budovy školy. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “Gymnázium a SOŠZE Vyškov – Snížení energetické náročnosti budovy“ vypracované Ing. Zdeňkem Bučkem, Projektová činnost ve výstavbě, Ulička 14, 623 00 Brno, IČO: 13418882, ČKAIT: 1002430 v březnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 038 239 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
 • IČO: 00559270
 • Poštovní adresa:
  Komenského 16/5
  682 01 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 351511

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky