Veřejná zakázka: Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov- Výkon TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12759
Systémové číslo: P17V00002790
Datum zahájení: 14.11.2017
Nabídku podat do: 27.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov- Výkon TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je provádění technického dozoru investora v rámci realizace stavby „Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov, blíže je předmět zakázky specifikován v příloze zadávací dokumentace č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu příkazní smlouvy.Podkladem pro stanovení rozsahu požadovaných výkonů a činností jsou zejména projektová dokumentace, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.Všechny uvedené služby se týkají veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov". Předpokládaná hodnota výše uvedené zakázky „Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov"na stavební práce činí: 9 038 239,- Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
 • IČO: 00559270
 • Poštovní adresa:
  Komenského 16/5
  682 01 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 351511

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky