Veřejná zakázka: Inkubátor mladých vědců_stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13512
Systémové číslo VZ: P18V00000552
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 12.04.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inkubátor mladých vědců_stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce s názvem: „Inkubátor mladých vědců_stavební práce“. V rámci rekonstrukce stávající budovy dojde k úpravě dispozičního řešení dotčené části suterénu, kde bude rekonstruována stávající laboratoř,přičemž vznikne nová přípravna a dvě strojovny vzduchotechniky a také dojde k pokládce podlahy a provedení malířských prací v učebně anglického i německého jazyka. Součástí bude také zajištění bezbariérového přístupu a dodání nábytku. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “Inkubátor mladých vědců_příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost naší společnosti“ a v projektové dokumentaci s názvem „Inkubátor mladých vědců – stavební úpravy v jazykových učebnách č. 306 a 451“ vypracované Ing. Petrem Surým, Myslivecká 58, 612 00 Brno, IČ: 404 47 049 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 011 518 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • IČO: 62157264
 • Poštovní adresa:
  Vranovská 65
  614 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 347415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Vranovská 65
614 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky