Veřejná zakázka: Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 16480
Systémové číslo: P19V00000303
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-004777
Datum zahájení: 06.02.2019
Nabídku podat do: 03.04.2019 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na pět částí dle předmětu plnění. Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý. Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální.

Předmětem První části veřejné zakázky je pořízení 1ks zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské pokusy, 1 ks zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské pokusy demonstrující zákony hydromechaniky – Karteziánský potápěč, 1 ks zařízení demonstrující tlak ve sloupci vody, 32 ks siloměrů, 4 ks pružných a nepružných kuliček, 1 ks Magdeburských polokoulí, 8 ks sad manometrů a injekčních stříkaček pro Boyle-Mariottův zákon, 8 ks nových a nepoužitých kalorimetrů, 1 ks kufříku elektřina a elektromagnetizmus, 8 sad na žákovské pokusy – magnetizmus, 1 ks transformátoru s jádrem, 1 ks sady pro demonstraci elektrického náboje pomocí tyčí, 1 ks elektroskopu, 1 ks Van de Graafův generátoru, soubor obsahující 8 sad stavebních prvků RLC, 8 ks wattmetrů, 1 ks sady zdrojů světla pro demonstraci míchání barev, 1 ks optického hranolu, soubor obsahující 8 sad laserů, soubor pružin různé tuhosti, 1 ks vlnostroje, 8 ks stojanové techniky, 10 ks posuvných měřidel, soubor těles různých vlastností a sadu elektrických zařízení. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka vybavení učebny fyziky specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Technické podmínky pro první část“.

Předmětem Druhé části veřejné zakázky je pořízení celkem 1 kg dusičnanu stříbrného p.a., 5 kg hydroxidu sodného p.a., 1 kg zinku práškového, 10 kg jodidu draselného, 20 ks alonže předloha destilační s olivkou, 20 ks baňky destilační, 100 ks kádinek 150 ml, 100 ks kádinek 400 ml, 100 ks kádinky 600 ml, 50 ks nálevky, 100 ks hodinového skla, 30 ks Tucleho kahanu, 2 ks analytických vah, 4 ks předvážek, 1 ks konduktometru, 1 ks vodivostní cela, 2 ks pH metr – učebna č. 101, 2 ks pH elektrody, 2 ks kapesního pH metre, 3 ks USB modulu, 1 ks multilicence Software, 3 ks radiového komunikačního modulu, 6 ks modulu baterie, 3 ks digitálního zobrazovacího modulu, 3 ks grafického zobrazovacího modulu, 3 ks WIFI komunikačního modulu, 5 ks senzoru napětí, 3 ks proudového senzoru, 10 ks senzoru teploty, 1 ks senzoru světla, 1 ks oxymetru, 5 ks pH metr senzor – učebna č. 356, 3 ks tlakového senzoru, 3 ks senzoru vodivosti, 4 ks kolorimetru, 2 ks barometru, 3 ks kapkového senzoru, 2 ks senzoru zakalení a 10 ks senzoru teplot širokého rozsahu. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka vybavení učebny chemie specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické podmínky pro druhou část“.

Předmětem Třetí části veřejné zakázky je pořízení celkem 15 ks binokulárních mikroskopů, 4 ks sad podložních skel, 4 ks sad krycích skel, 100 ks plastových pipet, 5 ks třetích misek, 1 ks filtrační aparatury, 1 ks třepačky biologie a 1 ks inkubátoru 55 I pro mikrobiologii. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka vybavení učebny biologie specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 8 Technické podmínky pro třetí část“.

Předmětem Čtvrté části veřejné zakázky je pořízení celkem 1 ks nového a nepoužitého titrátoru na stanovení vody podle K. Fischera. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka titrátoru specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 9 Technické podmínky pro čtvrtou část“

Předmětem Páté části veřejné zakázky je pořízení celkem 20 ks notebooků, 1 ks barevné tiskárny, 20 ks licencí antivirového programu a 20 ks licencí kancelářského balíčku programů. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka vybavení IT specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 10 Technické podmínky pro pátou část“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 336 472 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • IČO: 62157264
 • Poštovní adresa:
  Vranovská 65
  614 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 347415

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy