Veřejná zakázka: Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 16727
Systémové číslo: P19V00000549
Spisová značka: S - JMK 39921/2019 OINV
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016380
Datum zahájení: 15.05.2019
Nabídku podat do: 07.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby domova pro seniory na pozemku parc.č. 1402/1 v k.ú. a obci Bučovice, který je ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví města Bučovice a ve vlastnictví České republiky (nyní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) – blíže viz příloha č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace.

Stavba bude určena pro poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“ pro 50 osob se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí v souladu se zákonem o sociálních službách.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, zastupování zadavatele v řízení o užíváním stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a případné zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování zadavatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 90 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků