Veřejná zakázka: Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 16735
Systémové číslo VZ: P19V00000557
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.03.2019
Nabídku podat do: 04.04.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rozestavěných stavebních prací v rámci projektu s názvem: „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“ vypracované v březnu 2017 Ing. Jiřím Kratochvílem, Slatinská 92, 636 00 Brno, IČ: 47404981, ČKAIT – 1003112 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o dokončení rozestavěné stavby, z toho důvodu může projektová dokumentace obsahovat i části plnění, které předmětem této veřejné zakázky nejsou. Předmět této veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 325 963 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace
 • IČO: 00212920
 • Poštovní adresa:
  Tetčická 311/69
  664 47 Střelice u Brna
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350274

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků