Veřejná zakázka: Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17023
Systémové číslo: P19V00000841
Evidenční číslo zadavatele: SSIPFTDIBOZP1218
Datum zahájení: 10.04.2019
Nabídku podat do: 23.04.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu činností:
a) technického dozoru stavebníka (investora), (dále jen „TDI“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
b) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“);
to vše na stavbě JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO, spočívající ve stavebních úpravách v části 2.NP objektu D2 a E2 Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace, včetně zajištění bezbariérového přístupu k nově vybudovaným učebnám; součástí stavby je dále potřebná úprava elektroinstalace pro Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno a další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
 • IČO: 00380385
 • Poštovní adresa:
  Čichnova 982/23
  62400 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348853

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky