Veřejná zakázka: DpS Strážnice - sanace vlhka a výměna rozvodů vody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 17281
Systémové číslo: P19V00001096
Spisová značka: S - JMK 66260/2019 OINV
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2019
Nabídku podat do: 28.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DpS Strážnice - sanace vlhka a výměna rozvodů vody
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“ spočívající ve:
a) změně dokončené stavby – objektu občanské vybavenosti „Domov pro seniory Strážnice“, Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice, na pozemcích p. č. 1798, p. č. 1799 a p. č. 1800, to vše v k. ú. Strážnice na Moravě, okres Hodonín (dále jen „stavba“). Objekt je nemovitou kulturní památkou (budova bývalého piaristického kláštera), který je zapsán v seznamu kulturních památek pod katalogovým číslem 1000146982_0002. Stavební úpravy budou zahrnovat sanaci vlhkého zdiva (vyloučeny jsou všechny druhy mechanických izolací), částečnou výměnu střešní krytiny včetně světlíků, zateplení půdy nad celým objektem. Dále bude provedena výměna rozvodů vody a kanalizace.
Stavební práce budou probíhat za plného provozu zařízení a s ohledem na tuto skutečnost budou rozděleny do etap;
b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků