Veřejná zakázka: Areálový rozvod stlačeného vzduchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 18091
Systémové číslo: P19V00001892
Datum zahájení: 06.08.2019
Nabídku podat do: 21.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Areálový rozvod stlačeného vzduchu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude obsahovat technickou zprávu k projektu rozvodů medicinálních plynů, situaci medicinálních plynů v objektu, půdorysy jednotlivých podlaží a výkaz výměr. Projekt bude předán v 6-ti paré a v elektronické podobě na CD-ROM (výkresy ve formátu dwg, texty a tabulky ve formátu pdf.)

Dále je předmětem zakázky propojení vedení medicinálního vzduchu mezi chirurgickým pavilonem, kde se nachází centrální stanice a gynekologicko-porodního pavilonu. Část vedení povede v terénu v nezámrzné hloubce a část vedení bude umístěna v suterénu pavilonu, kde bude provedeno uchycení na konzolách. U paty budovy chirurgického pavilonu bude provedeno napojení na stávající rozvod medicinálního plynu, stejně tak bude provedeno napojení v suterénu gynekologického pavilonu. Způsob, jakým bude provedeno uložení a ochrana plánovaného vedení bude odpovídat příslušným normám dle ČSN 7396-1.

Rozvody povedou areálem v délce cca 282 m v měděné trubce o průměru 28 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 • IČO: 00226912
 • Poštovní adresa:
  Strážovská 1247/22
  697 01 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky