Zakázka: Stavební úpravy prostor pro Centrum herního vzdělávání (KAP), Francouzská 99

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 23168
Systémové číslo: P21V00000996
Datum zahájení: 13.04.2021
Nabídku podat do: 23.04.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy prostor pro Centrum herního vzdělávání (KAP), Francouzská 99
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce pro akci s názvem „Stavební úpravy prostor pro Centrum herního vzdělávání (KAP), Francouzská 99“, jejímž předmětem jsou stavební úpravy části objektu střední školy.
Podrobně je předmět veřejné zakázky definován:
- v projektové dokumentaci s názvem „Stavební úpravy a změna v užívání stavby v 1. NP a 2. NP objektu SŠUD Francouzská 426/99, Brno“, která byla zpracována v únoru 2021, hlavní projektant: Ing. arch. Olga Šárka, sídlem: Poříčí 48/33a, 639 00 Brno, IČO: 88037525 (dále jen jako „projektová dokumentace“)
- v neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepém rozpočtu) (dále také jako „soupis prací“ či „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“).
Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace (Příloha č. 4 Projektová dokumentace). Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je tato považována za minimální rámec realizace díla, přičemž ocenění výkazu výměr proběhne na funkci a výkon na základě skutečného posouzení předmětu díla uchazečem na základě stávající PD, prohlídky místa plnění a jeho odborných znalostí a profesní způsobilosti.
V případě potřebnosti pro realizaci díla dodavatelem, je součástí předmětu plnění veřejné zakázky také zpracování dílčích částí dokumentace pro provedení stavby/realizační projektové dokumentace či dílenských výkresů dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimit/nadlimit výjimka - s uveřejněním
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 610 756 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, přispěvková organizace
 • IČO: 00566756
 • Poštovní adresa:
  Husova 10
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345146

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky