Veřejná zakázka: Oprava střechy budovy F

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23333
Systémové číslo: P21V00001163
Datum zahájení: 03.05.2021
Nabídku podat do: 04.06.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy budovy F
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
"Oprava střechy budovy F" na pozemku p. č. st. 1831 situovaném v areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace.
Stávající stav: Plochá střecha nad 3. a 4.NP se spádováním min. 2% byla realizována v roce 2003. Jedná se o střechu s železobetonovou deskou. Izolace střešního pláště spočívá v zateplení polystyrenem, na kterém je položena přes textilní separaci PVC povlaková krytina. Fixaci proti účinkům vnějších sil zajišťuje 60 mm silná vrstva kačírku. Jako ochranná vrstva mezi fólií a kamenivem je použita separační vrstva z geotextilie. Po obvodu střechy je fólie vytažena na atiku jako lícová izolace.
Nový stav: Při zachování stávající skladby střešní konstrukce bude na stávající PVC povlakovou krytinu položena nová fólie PVC dle konstrukčního a technologického předpisu standardu pod zátěž tloušťky 1,5 mm. Podrobný postup je uveden ve specifikaci požadovaných prací.
Uvedení jímací soustavy hromosvodu do původního stavu dle ČSN 341390 a dle Dokumentace skutečného provedení, včetně revizní zprávy na celou opravovanou část. Po dobu montáže fólie PVC zůstane v místě svodů provizorně připojené oplechování atiky budovy.
Plocha střechy – jednoplášťová střecha. Půdorysná plocha – 1700 m2
Opravou havarijního stavu střechy dojde k zajištění bezproblémového provozu centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, OKBH, JIRP a RDO. Vzhledem ke složitosti akce doporučujeme prohlídku místa realizace dne 17.5.2021 v 10:00 hod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 652 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
 • IČO: 00225827
 • Poštovní adresa:
  Široká 390
  66491 Ivančice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061370

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Široká 390
66491 Ivančice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky