Veřejná zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Digitalizace dokumentů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P12V00000036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.03.2012
Žádost o účast podat do: 28.03.2012 08:00
Nabídku podat do: 09.07.2012 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zadávací řízení na dodavatele Digitalizace dokumentů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je digitalizace knihovního fondu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 166 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto zadávacím řízením je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, e mail: vz@mt-legal.com. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 151 ZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení, a to včetně příjímání žádostí o dodatečné informace, nabídek či jiných podkladů a informací dodavatelů.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky