Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DpS Strážnice - sanace vlhka a výměna rozvodů vody
Odesílatel Gabriela Rebendová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 15:07:46
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (272.53 KB)