Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup IT techniky
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2019 18.10.2019 00:00
Oprava podlah pokojů klientů III. oddělení v budově "A"
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 29.10.2019 10:00
Výroba audiovizuálního spotu
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2019 18.10.2019 00:00
Projektová dokumentace
Zelený dům pohody, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2019 17.10.2019 15:00
Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje v období 2019/2020 – 2024/2025 –Lechovice – pracovní okruh č. 615-CH-D
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 31.10.2019 11:00
Jednorázové inkontinenční pomůcky
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 29.10.2019 13:00
Dodávka modulového výukového systému rc2000
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2019 17.10.2019 00:00
II/368 Letovice – Chlum – hranice Pardubického kraje - Diagnostika vozovky - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2019 17.10.2019 00:00
Dodávka silničních svodidel včetně příslušenství v roce 2019 a 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 16.10.2019 15.11.2019 10:00
Vypracování analytické části Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihomoravského kraje na období 2020-2030
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2019 16.10.2019 14:00
Dodávka 3 ks kontejnerových skladů olejů a hořlavých látek - Kupní smlouva
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2019 16.10.2019 00:00
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zrušeno 15.10.2019 26.11.2019 10:00
Rekonstrukce venkovního bazénu DL Křetín
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 22.10.2019 12:00
Koncertní sál, Konzervatoř Brno - úprava vnitřního zařízení a vybavení
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2019 15.10.2019 10:00
Instalace kamerového systému 3. etapa
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2019 15.10.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016