Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
39513-5 most přes Lejtnu v Bratčicích
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 06.09.2019 12:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 1
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 2
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 3
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 4
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 5
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 6
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium III – část veřejné zakázky č. 7
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 15.10.2019 10:00
Dodávka a montáž DZ - Omezení tranzitní dopravy na sil. II/416 Slavkov – Blučina
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2019 27.08.2019 00:00
JMK061256/19/OKŘ Smlouva o provádění jazykové výuky zaměstnanců
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2019 27.08.2019 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Paprsek-rekonstrukce sociálního zařízení“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 10:00
Obědy - závodní stravovaní
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2019 26.08.2019 13:00
Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice – Nábytek
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 04.09.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016