Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup ICT_škola
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2020 17.03.2020 00:00
41/2020 skládačky
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2020 16.03.2020 13:00
Smlouva o dílo č. 70-20_Masařík a syn
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2020 16.03.2020 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2020 06.04.2020 10:00
Smlouva o provedení opravy školního rozhlasu
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2020 16.03.2020 00:00
AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU NA SILNICÍCH II. A III.TŘÍD NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 24.03.2020 09:00
Zdravotnický materiál a zdravotnické rukavice
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2020 13.03.2020 09:00
Modernizace učeben pro odbornou výuku s důrazem na využití IT v rozvoji klíčových kompetencí žáků - Nákup IT
Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 13.03.2020 14.05.2020 10:00
Brno–oprava podlahy kanceláře a chodby-Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2020 13.03.2020 00:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2020 II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 23.03.2020 10:00
21-20 Přístroje pro automatickou desinfekci
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.03.2020 12.03.2020 09:00
Poznávací zájezd pro skupinu - Slovinsko
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.03.2020 12.03.2020 09:00
Nákup výpočetní techniky pro SŠTE Brno v roce 2020
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 06.04.2020 14:00
Dodávky dezinfekčních prostředků do mycích automatů a ostatních dezinfekčních prostředků
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 22.04.2020 11:00
Školní zájezd do Německa - Mnichov
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2020 11.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016