Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/373 BŘEZINA - OCHOZ U BRNA, MOST 373-017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 06.03.2017 10:00
Pronájem TZ Otrokovice
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2017 21.02.2017 14:00
II/379 Tišnov ul. Brněnská - Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2017 21.02.2017 00:00
Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2017 20.02.2017 00:00
043066/17/OKŘ Smlouva o zabezpečení výkonu práv a povinností tajemníka politického klubu KSČM
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2017 17.02.2017 00:00
Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice - Lhota Rapotina - DÚR, IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 16.02.2017 27.03.2017 09:00
Smlouva o nájmu nebyrových prostor
Domov u Františka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2017 15.02.2017 00:00
03_2017 Školení obsluhy tlakových lahví
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 14:00
Dodávka zdravotnického materiálu - Medtronic Czechia s.r.o.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 11:00
Spotovní kurz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 08:00
Vypracování sloučené projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy depozitáře a expozice a obnova stálé expozice v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou"
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2017 13.02.2017 10:00
Svoz odpadu
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2017 10.02.2017 13:00
II/413, III/41316 Těšetice průtah - statické zajištění sklepů - DSP/PDPS, SP, IČ.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2017 10.02.2017 00:00
Podlahářské práce
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2017 10.02.2017 00:00
Kompletní projektová příprava projektu do OPŽP
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2017 09.02.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016