Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR na služby „Pronájem optických vláken – krajský konektor“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 31.01.2020 10:00
VZMR na služby „Správa sítě a serverů – 2020“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 31.01.2020 10:00
Dílčí smlouva o uložení a správě dokumentů č. 17-2020
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 11:00
Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému ASPI
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 10:00
Smlouva o dílo rámcová č. 14-20_Josef Hána
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 10:00
JMK007287/20/OKŘ/OBJ elektro materiál
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007288/20/OKŘ/OBJ odvoz odpadu
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007292/20/OKŘ/OBJ Květinový servis v r. 2020
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
JMK007294/20/OKŘ/OBJ drobný materiál
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – projekt ConnReg - opakované řízení
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2020 30.01.2020 10:00
AUDITORSKÉ SLUŽBY – OVĚŘOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK ZADAVATELE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA LÉTA 2020-2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 30.01.2020 10:00
Smlouva o spolupráci č. 13-20_HOSPI
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2020 15.01.2020 09:00
Toaletní potřeby
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 30.01.2020 09:30
JMK007268/20/OKŘ/OBJ poskytování přehledu informací
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2020 15.01.2020 00:00
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
nadlimitní Hodnocení 14.01.2020 28.02.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016