Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS ICT 11 – Počítače, monitory, dataprojektory
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 11:00
Výměna kotlů
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2021 07.09.2021 09:00
Přístrojové a instrumentální vybavení chemické laboratoře a zpracovatelské laboratoře
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 17.08.2021 08.09.2021 10:00
Objednávka JMK010193/21/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 14:00
Objednávka JMK010194/21/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 14:00
Smlouva o zajištění realizace projektů v Srbsku 2021/22
Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 14:00
Opravy maleb a nátěrů, fasády, podezdívky oplocení
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 13:00
Monitorovací systém životních funkcí
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 16.08.2021 02.09.2021 13:00
Dodávky léčivého přípravku - Noradrenalinum
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 26.08.2021 12:00
ekokurz pro 4. třídy
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 00:00
JMK010144/21/OKŘ/OBJ recertifikační audit podle normy ISO 27001
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 00:00
Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a pokládka podlahy v jídelně a sesterně
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2021 16.08.2021 00:00
Rekonstrukce nákladních výtahů lůžkové části V2, V3 Nemocnice Znojmo, p. o.
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 13.08.2021 08.09.2021 09:00
Nemocnice TGM Hodonín – odvoz a likvidace zdravotnického odpadu
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 13.08.2021 17.09.2021 10:00
RS TAG - rekonstrukce dílen SOŠ Vyškov - část II. - venkovní úpravy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.08.2021 13.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016