Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vozidla VW T4 SPZ 1B8 8724
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2018 27.02.2018 18:00
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2018
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 27.02.2018 15.03.2018 10:00
Oprava vozidla VW T4 SPZ 1 B8 8724
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2018 27.02.2018 13:00
Tiskoviny 2018_1
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 12.03.2018 10:00
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.
Gymnázium, Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 27.02.2018 06.04.2018 10:30
Studie proveditelnosti změny rekonstrukce mostů ev.č. 430-001, 430-002
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2018 22.02.2018 17:00
Zhotovení modelu raně středověkého hradiště Mikulčice - Valy
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 09.03.2018 10:00
Nájem velkoplošných obrazovek během konání Grand Prix ČR 2018
Spolek pro GP ČR Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 14.03.2018 10:00
smlouva_18_04
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2018 22.02.2018 07:00
Mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix ČR 2018 – úklid areálu
Spolek pro GP ČR Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 02.03.2018 10:00
Hlavní prohlídky mostů v roce 2018
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 06.03.2018 10:00
III/3866 HVOZDEC PRŮTAH – DOPLNĚNÍ SVODIDEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2018 19.02.2018 17:00
Inovace výuky CNC obrábění v SŠ TEGA Blansko
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 19.02.2018 04.04.2018 10:00
Prezentace investic SÚS JMK z fondů EU
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2018 16.02.2018 17:00
zajištění sportovního kurzu
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2018 15.02.2018 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016