Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Síťová infrastruktura
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2017 24.03.2017 00:00
Nájem velkoplošných obrazovek během konání Grand Prix ČR 2017
Spolek pro GP ČR Brno
podlimitní Zadáno 23.03.2017 10.04.2017 11:00
OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017 03.04.2017 10:00
Smluvní vztahy s dodavateli potravin
Domov u Františka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2017 23.03.2017 00:00
III/3941 Rosice u Brna, přestupní uzel-DÚR,IČ,DSP_PDPS,SP,IČ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2017 22.03.2017 00:00
Vodácký kurz 2017
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2017 21.03.2017 12:00
Zajištění výuky anglického a ruského jazyka v Jihomoravském regionálním centru na podporu integrace cizinců
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 07.04.2017 10:00
DODÁVKA SILNIČNÍ BARVY, BALOTINY A ROZPOUŠTĚDLA PRO PROVÁDĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2017
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 07.04.2017 09:00
II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí, I. et. Jedovnice - Kotvrdovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 20.03.2017 11.04.2017 09:00
Poskytování právních služeb ve věci žaloby o vydání souboru věcí - čtyř kusů gotických deskových obrazů světic sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Doroty a sv. Markéty, žalobce Římskokatolická farnost Slup, IČO: 49440535
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2017 20.03.2017 00:00
Studie zahrady
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2017 16.03.2017 00:00
Smlouva o nájmu prostoru - Kalina
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2017 15.03.2017 07:00
III/42213 KOSTELEC MOST 42213-2 A III/42213 KOSTELEC MOST 42213-3
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 14.03.2017 04.04.2017 13:00
Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 10.03.2017 26.04.2017 10:00
Zpracování žádosti o podporu, aktualizace studie proveditelnosti a projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru pro projekt „eHealth v Jihomoravském kraji“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 27.03.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016