Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Minden špičky
Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2015 16.12.2015 00:00
Nízkorychlostní vážení vozidel 2016
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2015 06.01.2016 10:00
Kupní smlouva - dodávky elektromateriálu - EZOB - CZ
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 13:00
FA20/15 Dodávka zboží
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 11:00
FA21/15 Dodávka zboží
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 11:00
Matrace LINET
Paprsek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 10:00
Servis, opravy, kalibrace a ověřování vah v Nemocnici Znojmo
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 10:00
Zvedák + vak ke zvedáku
Paprsek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 10:00
Dodávka a montáž nábytku do administrativní budovy
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 00:00
Dodávka hudebních nástrojů a ostatních učebních pomůcek
Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 00:00
Kupní smlouva číslo 2015/029
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 00:00
Nájemní smlouva
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2015 15.12.2015 00:00
Obj. 74
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2015 14.12.2015 11:00
Upgrade webové aplikace pro rychlé vyhledávání informací o plochách a koridorech nadmístního významu vč. ÚSES v ZÚR JMK pro jednotlivé obce Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2015 14.12.2015 10:00
Dodávka motorové nafty - FA 120151273
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2015 14.12.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016