Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Datové projektory
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2015 14.10.2015 00:00
Dodávka surovin - RAPO Brno, s. r. o.
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2015 13.10.2015 10:00
Obměna židlí
Srdce v domě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 12.11.2015 12:00
Flexibilní videogastroskop
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2015 12.10.2015 10:00
Flexibilní videokolonoskop
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2015 12.10.2015 10:00
Oprava střešní římsy Pionýrská 23, Brno
Obchodní akademie, Středni odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.10.2015 09.10.2015 22:00
BRNO, II/380 ULICE SOKOLNICKÁ, III/15283 ULICE KREJČÍHO, III/15283 ULICE BEDŘICHOVICKÁ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 20.10.2015 09:00
Dodávka motorové nafty - Znojmo (620151028)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.10.2015 09.10.2015 00:00
Smlouva o výpomoci při provádění zimní údržby silnic (HO)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2015 08.10.2015 00:00
Dodávak antidekubitní matrace
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2015 07.10.2015 10:00
Dodávka zdravotnických pomůcek
Domov u Františka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2015 07.10.2015 07:00
Chráněné bydlení Vyškov - interiér
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 07.10.2015 21.10.2015 12:00
Dodávka korekčních chemikálií a soli na úpravu vody pro kotelnu
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2015 21.10.2015 15:00
Výměna oken v budově "Školky"
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.10.2015 06.10.2015 00:00
Dodávka motorové nafty - cestmistrovství Slavkov (520150735)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.10.2015 05.10.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016