Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2015 12.05.2015 10:00
VÝBĚR DODAVATELE ČISTÍCÍCH A HYGIENICKÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 12.05.2015 10:00
smlouva - oprava sociálních zařízení
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2015 27.04.2015 00:00
VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP NA STAVBÁCH SÚS JMK - 2015-2016
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 11.05.2015 10:00
OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 06.05.2015 11:00
III/37710 ŠERKOVICE, MOST 37710-1,2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2015 04.05.2015 10:00
II/394 NESLOVICE - IVANČICE, MOST 394-004
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2015 06.05.2015 10:00
Oprava oken - stará budova
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2015 15.05.2015 10:00
Oprava střešní římsy Pionýrská 23, Brno
Obchodní akademie, Středni odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 19.06.2015 12:00
II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány (smlouva o výkonu činnosti TDI)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2015 22.04.2015 00:00
Nábytek pro HDS
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2015 22.04.2015 00:00
Odstranění závad z revize - odd. Gynekologie
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2015 22.04.2015 00:00
Pec fusing
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2015 22.04.2015 15:00
Počítačová síť na odloučeném pracovišti
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2015 07.05.2015 13:00
Anesteziologický monitor vitálních funkcí
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2015 21.04.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016