Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna sklopených obrubníků za klasické silniční s odraznou hranou a nášlapem 15cm na základě požadavku Policie ČR
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2019 08.10.2019 00:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 21.10.2019 10:00
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
Jihomoravský kraj
nadlimitní Vyhodnoceno 07.10.2019 11.11.2019 10:00
Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v nemocnicích Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2019 07.10.2019 11:00
Dodávka tištěných částí pomůcek „Klokanův kufr“ a „Klokanovy kapsy“
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 14.10.2019 12:00
Návštěvnické pláště, návleky na obuv a matrace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2019 07.10.2019 09:30
Pronájem tělocvičny
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2019 07.10.2019 00:00
Dodávka zeleniny a ovoce
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.10.2019 04.10.2019 12:00
III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 04.10.2019 22.10.2019 10:00
Léčivý přípravek Mesocain
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 14.10.2019 13:00
Nájem a servis zásobníku kapalného medicinálního kyslíku 2019-2020
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.10.2019 04.10.2019 08:00
013 Notebooky pro JMK
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 04.10.2019 15.10.2019 10:00
Dodávka strojů do kuchyně DpS Zastávka p.o.
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 14.10.2019 00:00
Malířské práce
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.10.2019 04.10.2019 00:00
Dodávky léčivého přípravku - Alteplasum
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 14.10.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016