Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborná učebna
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2022 10.06.2022 10:00
Dezinfektor podložních mís pro ODN 4 Nemocnice Znojmo
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 07:00
III/40826 Milíčovice most 40826 - 3 - TP - Smlouva o projektové přípravě
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012554/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012557/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012560/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012561/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Nákup notebooků
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Rudlické kopce, U kapličky a Kadovská skála
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Slanisko Dobré Pole, Slanisko Novosedly a Kamenná hora u Derflic
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 zvláště chráněných územích – přírodní památky U kapličky, U Michálka, Ve Žlebě a Šidlovy skalky
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu pro oblast Střed, Sever, Jih, Západ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Samonosná brána – Jedovnice - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Smlouva o vzdělávání zaměstnanců SÚS JMK - škola smyku
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Tabulové označení evropsky významných lokalit a tabulové a pruhové označení zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016