Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
425-019 Břeclav
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 14.06.2019 10:30
Čištění jímek 2019
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.06.2019 04.06.2019 00:00
Dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 26.06.2019 09:00
Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 04.06.2019 27.06.2019 09:00
Smlouva o dílo rámcová č. 122-19_Podlahy Blažek
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2019 03.06.2019 08:00
Chemický postřik stromů u sil. II. a III. tříd
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2019 03.06.2019 00:00
Kancelářské potřeby
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2019 03.06.2019 00:00
II/418 Újezd u Brna - Otnice, 1.stavba
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 31.05.2019 03.07.2019 10:00
III/41311 OLEKSOVICE PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 31.05.2019 19.06.2019 11:00
Veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Strategie rozvoje ICT Jihomoravského kraje“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 21.06.2019 12:00
Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 30.05.2019 17.06.2019 09:00
Odstranění havarijního stavu telefonní ústředny
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2019 30.05.2019 12:00
smlouva_19_22
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2019 30.05.2019 12:00
Dodávka elektromateriálu
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2019 30.05.2019 00:00
III/38715 Ochoz u Tiš. - Lomnice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016