Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
38-20 Jednorázové lůžkoviny
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 01.06.2020 09:00
Sety infuzní techniky
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 02.06.2020 12:00
Diagnostiky vozovek (+ PAU) pro zpracování PD II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 11:00
Oprava vadných hlásičů EPS
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2020 18.05.2020 00:00
06_2020 Fixace hlavy 2020 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2020 18.05.2020 00:00
Aktualizace programu TachoScan
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 14:00
Čistící, úklidové a desinfekční prostředky
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 14:00
Autorský dozor ke stavbě „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 25.05.2020 10:00
JMK007886/20/OKŘ/OBJ Dodávka respirátorů FFP2
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 00:00
Objednávka JMK007888/20/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2020 14.05.2020 14:00
Diagnostiky vozovek (+PAU) pro zpracování PD I.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 26.05.2020 09:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Slovanské náměstí – etapa č. 2 - TDS
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 04.06.2020 10:00
Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Slovanské náměstí – etapa č. 2 - BOZP
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 04.06.2020 10:00
11-20 Servis a opravy výdejníků Waterlogic
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2020 14.05.2020 10:00
13-20 Ampulária a batohy 2020 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016