Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ochranné obličejové štíty
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2021 20.04.2021 07:00
Smlouva - Měření a regulace výměník
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2021 20.04.2021 00:00
Zástupce zadavatele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 03.05.2021 10:00
Defibrilační elektrody
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 10:00
Nákup triček pro projekt/ florbal
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 00:00
Malířské a natěračské práce
S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2021 18.04.2021 07:00
Objednávka č. JMK009458/21/OKH/OBJ - Tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2020
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 14:00
II/374 Brno, ul. Černovická
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 29.04.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě III/37937 Blansko přemostění
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 29.04.2021 09:00
ámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Sever – cestmistrovství Tasovice a Tišnov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 00:00
Oprava spojky vozidla Scania P410, r.z.: 1BI 9550 - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 00:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Střed – cestmistrovství Brno; cestmistrovství Vyškov a cestmistrovství Slavkov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 00:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Západ – cestmistrovství Znojmo, cestromistrovství Lechovice, cestmistrovství Vranovská Ves, cestmistrovství Moravský Krumlov
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 00:00
Zpracování znaleckého posudku stromů v lipové aleji - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2021 16.04.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016