Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Strategie rozvoje ICT Jihomoravského kraje“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 21.06.2019 12:00
Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 30.05.2019 17.06.2019 09:00
Odstranění havarijního stavu telefonní ústředny
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2019 30.05.2019 12:00
smlouva_19_22
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2019 30.05.2019 12:00
III/38715 Ochoz u Tiš. - Lomnice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 10:00
Poradce pro přípravu a zadání koncese projektů: Domov pro seniory Tomešova a Komplexní rekonstrukce domova pro seniory Nopova
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 29.05.2019 24.07.2019 10:00
Rekonstrukce zdroje tepla – Gymnázium a OA Bučovice
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 17.06.2019 14:00
II/421 Zaječí
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 28.05.2019 17.06.2019 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek - pracovního oblečení a obuvi pro zaměstnance a žáky školy
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 05.06.2019 11:00
Digitálium – dočasná výstava
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 10.06.2019 10:00
JMK059311/19/OKŘ Dodávka přípravku určeného k hubení larev komárů
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2019 27.05.2019 15:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2019 II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 06.06.2019 10:00
Sety pro stanovení přímého HDL a LDL cholesterolu s originálním balením pro analyzátoru UniCel DxC Beckman Coulter
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 14.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídky na VZMR na služby "Datová sada bodů zájmu (POI) pro Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 07.06.2019 10:00
VZ 10_2019 Školení řidičů
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2019 27.05.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016