Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavebníka - Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 06.04.2020 10:00
AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU NA SILNICÍCH II. A III.TŘÍD NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 24.03.2020 09:00
Zdravotnický materiál a zdravotnické rukavice
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2020 13.03.2020 09:00
Brno–oprava podlahy kanceláře a chodby-Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2020 13.03.2020 00:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2020 II.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 23.03.2020 10:00
Poznávací zájezd pro skupinu - Slovinsko
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.03.2020 12.03.2020 09:00
Dodávky dezinfekčních prostředků do mycích automatů a ostatních dezinfekčních prostředků
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 22.04.2020 11:00
Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon
Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 25.03.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP stavby - Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 31.03.2020 10:00
Nákup osobního a užitkového vozidla
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 16.03.2020 11:00
Ostraha objektů Cejl 73 a Údolní 35a, Brno
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 10.03.2020 31.03.2020 10:00
Pojištění právní ochrany - smlouva_TU_2020_02
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2020 10.03.2020 08:00
Dodávka sanitních vozidel 2020
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 09.03.2020 07.05.2020 10:00
Oprava dlážděných ploch
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.03.2020 09.03.2020 12:00
Zakázka malého rozsahu na služby „Servis optických kabelů II“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 23.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016