Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK060425/19/OKŘ Servis zařízení klimatizace
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2019 26.06.2019 11:00
Propojení centrály a poboček, připojení k internetu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 18.07.2019 10:00
VZ 27_2019 Dodávka sprejů a krémů na obuv
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2019 26.06.2019 10:00
Oprava vnitřního dvora
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 13:00
Oprava silnice I/43 Letoplast, oprava silnice I/43 Skrchov - Smlouva o dílo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2019 25.06.2019 14:00
Dodávka lodního kontejneru
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2019 25.06.2019 13:00
OPLOCENÍ AREÁLU SÚS JMK BLANSKO
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby – Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 10:00
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Domov Hvězda, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 13:00
Pořízení a pokládka nových koberců
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 13:00
smlouva_EU_2019_18
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 13:00
smlouva_EU_2019_19
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 13:00
Administrace veřejné zakázky: Výměna elektrických rozvodů v části školy
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 11:00
021 SM pro JMK
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 24.06.2019 05.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016