Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblasti Brněnsko
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 25.02.2019 08.04.2019 10:00
PS 28/2019 _TD
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2019 22.02.2019 13:00
II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE MOST 152-038
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 22.02.2019 27.03.2019 09:00
objednávka - ubytování + strava
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2019 21.02.2019 15:00
DODÁVKA SMĚSI PRO OPRAVU KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2019 21.02.2019 14:00
VZ 04-19 Úklid pracoviště VZ Brno - Ponava
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 05.03.2019 10:00
Dodávka kancelářského papíru
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2019 21.02.2019 00:00
Projektová dokumentace interiéru včetně výkonu autorského dozoru
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2019 21.02.2019 00:00
Smlouva - vodárenská společnost a.s.
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2019 21.02.2019 00:00
Smlouva o spolupráci TSB
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2019 20.02.2019 15:00
Zajištění a provedení svářečského kurzu v odborném výcviku oboru automechanik
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2019 18.02.2019 14:00
AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU V CHVEP A CHVEPS NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD NA ÚZEMÍ JMK PRO ROK 2019
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 28.02.2019 10:00
Nájem a poskytování služeb - kopírování
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2019 18.02.2019 00:00
Nájem a poskytování služeb - kopírování
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2019 18.02.2019 00:00
Nájem a poskytování služeb - kopírování
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2019 18.02.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016