Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijního stavu výtahu
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2019 25.04.2019 12:00
Optimalizace a rozvoj certifikovaného systému hospodaření s energií (EnMS) v podmínkách Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2019 25.04.2019 08:00
Enterální výživa
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 13.05.2019 09:00
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
Jihomoravský kraj
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 15.01.2020 12:00
Stavební úpravy pro změnu využití stavby výukové dílny na mateřskou školu (dočasná stavba - do tří let)
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 13.05.2019 14:30
Zateplení severovýchodní stěny ZŠ
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 06.05.2019 09:00
II/420 DOLNÍ VĚSTONICE PRŮTAH A MOST 420-012
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 24.04.2019 26.06.2019 09:00
Dodávky diagnostických reagencií a výpůjčka biochemického analyzátoru
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 14.05.2019 11:00
Dodavatel ubytovacích, stravovacích a sportovních služeb
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.04.2019 24.04.2019 00:00
pořízení léčivého přípravku noradrenalin
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2019 14.05.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 23.04.2019 16.05.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace a zpracování projektové studie na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“
Jihomoravský kraj
podlimitní Zadáno 18.04.2019 17.05.2019 10:00
Rámcová kupní smlouva č. 94-19 - dodávka zboží a komponent pro opravu výpočetní techniky - eshop
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2019 18.04.2019 00:00
SD 63/2019 PD I-CULT
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 16:00
Zajištění činnosti energetického managementu dle požadavků SFŽP k realizovanému projektu ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace- Výměna oekn a zateplení budov šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016