Registr smluv

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
08_2018 Studie proveditelnosti - VZ Kyjov Uzavřeno 24.04.2018 24.04.2018 12:00
Dohoda o odkupu pracovních oděvů Uzavřeno 24.04.2018 24.04.2018 11:00
Dodávka výpočetní techniky a služby dle přílohy 1 Uzavřeno 24.04.2018 24.04.2018 09:00
003338/18/OKŘ/OBJ - dovoz muškátů, výsadba a instalace truhlíků do oken budov KrÚ JMK Uzavřeno 24.04.2018 24.04.2018 00:00
003359/18/OKŘ/OBJ Catering na konferenci Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Uzavřeno 24.04.2018 24.04.2018 00:00
Rozšíření stávajícího svařovacího systému Uzavřeno 23.04.2018 23.04.2018 11:00
Organizace výběrového řízení Uzavřeno 23.04.2018 23.04.2018 09:00
Realizace Dne národnostních menšin Uzavřeno 23.04.2018 23.04.2018 00:00
Smlouva č. 81-18 Promedica Praha Group Uzavřeno 23.04.2018 23.04.2018 00:00
Smlouva č. 82-18 Medisap Uzavřeno 23.04.2018 23.04.2018 00:00
Snížení energetické náročnosti VO Uzavřeno 23.04.2018 23.04.2018 00:00
dodávka pečiva Uzavřeno 20.04.2018 20.04.2018 11:00
003316/18/OKŘ/OBJ Revize elektroinstalace Uzavřeno 20.04.2018 20.04.2018 00:00
Smlouva o zajištění ubytování a stravování školní akce Uzavřeno 20.04.2018 20.04.2018 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního prostředí na území PR Louky pod Kulíškem, PR Vratíkov, PR Ploník, PR Bosonožský hájek a PP Padělky Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016