Registr smluv

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
046373/17/OKŘ Smlouva o poskytování právních služeb Uzavřeno 19.06.2017 19.06.2017 00:00
Zemní práce překládka kNN Uzavřeno 19.06.2017 19.06.2017 00:00
046072/17/OKŘ Prováděcí smlouva č.j. JMK 75656/2017 Uzavřeno 16.06.2017 16.06.2017 16:00
001694/17/OKŘ/OBJ Stěhovací práce 2017 Uzavřeno 16.06.2017 16.06.2017 11:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PP Návdavky u Němčan v k. ú. Hodějice a PP Svídovec v k. ú. Rohozec u Tišnova a jejich ochranných pásmech Uzavřeno 16.06.2017 16.06.2017 10:00
Smlouva o přepravě osob - Stuttgart Uzavřeno 16.06.2017 16.06.2017 00:00
smlouva_17_11 Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 15:00
III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - doplňkový IG průzkum Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 14:00
Propagace VIDA! sc Brno na variapostrech na vlakových nádražích Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 11:00
Smlouva o dílo č. 94-17_VF, a.s. Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 08:00
Smlouva mandátní č. 93-17_Ing. Laštovička Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 07:00
II/379 Deblín průtah, aktualizace SO 402 - PDPS, SP Uzavřeno 14.06.2017 14.06.2017 14:00
smlouva_17_08 Uzavřeno 14.06.2017 14.06.2017 14:00
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 06/2017 Uzavřeno 14.06.2017 14.06.2017 14:00
Oprava sprch - DM. Uzavřeno 14.06.2017 14.06.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016