Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/152 Želešice průtah, 1. stavba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce části silnice II/152 v průtahu obcí Želešice.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice II/152 v průtahu obcí Želešice.
Součástí stavby je spolu s rekonstrukcí povrchů komunikace i rekonstrukce mostních objektů v trase průtahu, nové autobusové zastávky, odstranění opěrné zídky u rušené autobusové zastávky a křižovatky s ul. Sádky. Součástí stavby je úprava objízdné trasy pro autobusovou linkovou dopravu.
Celková délka rekonstrukce je 1334,81 m.
Hodnocení stavu vozovky podle TP 87 klasifikačním stupněm 5 – havarijní.
Vozovka je porušena mozaikovými, příčnými, podélnými a nepravidelnými trhlinami, často ošetřenými tryskovými vysprávkami tvořícími nepravidelné hrboly.
Dle HMP je stávající most ev. č. 152-048 klasifikován ve stavebním stavu VI – velmi špatný a most ev. č. 152-046 se nachází ve stavebním stavu V – špatný.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
Mgr. Lukáš Pruška
tel.: + 420 778 598 698
e-mail: susjmk@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.07.2021 10:00
Datum zahájení: 14.06.2021 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: