Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění partnerů a spolupráce s partnery pro akci CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES BRNO 2020
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2020 17.01.2020 14:00
JMK007251/20/OKŘ/OBJ Služby tajemnice
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2020 17.01.2020 00:00
VZMR na služby „Servis optických kabelů“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 10:00
Smlouva o dílo rámcová č. 14-20_Josef Hána
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 10:00
JMK007292/20/OKŘ/OBJ Květinový servis v r. 2020
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2020 16.01.2020 00:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – projekt ConnReg - opakované řízení
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 10:00
AUDITORSKÉ SLUŽBY – OVĚŘOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK ZADAVATELE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA LÉTA 2020-2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 27.01.2020 10:00
Smlouva o spolupráci č. 13-20_HOSPI
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2020 15.01.2020 09:00
Toaletní potřeby
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 09:30
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 28.02.2020 14:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP stavby - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Objednávka JMK007262/20/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2020 14.01.2020 11:00
Nemocnice Vyškov – dodávka nábytku a ostatního vybavení
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 17.02.2020 10:00
Lyžařský zájezd
SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.01.2020 13.01.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016