Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka prvků inkluzivní zahrady s bazální stimulací III
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2020 21.02.2020 14:00
Televize
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 04.03.2020 09:00
III/42117 DOLNÍ VĚSTONICE - SMĚROVÁ ÚPRAVA VOZOVKY
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 09:00
Objednávka JMK007511/20/OI/OBJ
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2020 17.02.2020 11:00
Objednávka č. 18/20/P
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2020 17.02.2020 08:00
Zpracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce laboratoří fyziky a biologie
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 31.03.2020 09:00
Smlouva kupní č. 40-20_B.Braun Medical
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2020 17.02.2020 06:00
Výtah škola Moravský Krumlov
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2020 09.03.2020 09:00
Servisní smlouva pro provoz softwaru pro energetický managment EnMS
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2020 14.02.2020 14:00
Hlavní prohlídky mostů v roce 2020
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 25.02.2020 09:00
Vestavba sociálního zázemí na DM F2
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2020 14.02.2020 00:00
JMK063548/20/OKŘ Servisní smlouva č. TCS20-3128
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 15:00
JMK063547/20/OKŘ Smlouva o údržbě a servisu neveřejného telekomunikačního zařízení č. TCS20-3127
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 12:00
Pořízení serveru včetně instalačních prací
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 25.02.2020 12:00
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2020 23.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016