Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzeniny
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 15.06.2020 09:30
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice – vybavení šaten
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.05.2020 11.06.2020 13:00
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek – pracovního oblečení a obuvi pro zaměstnance a žáky školy
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 11.06.2020 08:00
Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 26.06.2020 09:00
Odběrové vaky
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 15.06.2020 09:30
II/408 x II/415 x III/4157 Hevlín, okružní křižovatka
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 25.06.2020 09:00
II/400 Hostěradice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 09.06.2020 11:00
Zhotovení stavby – Domov pro seniory Hustopeče
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2020 15.07.2020 10:00
III/40927 VRATĚNÍN
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 10:00
II/399 ÚNANOV
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 09:00
II/150 Boskovice odvodnění
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 05.06.2020 11:00
III/37424 Boskovice, Pilské údolí, mosty 37424 – 2,4, 3. stavba
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 23.06.2020 09:00
„Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav, příspěvková organizace"
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 30.06.2020 14:00
III/395 17 BRATČICE, MOST 395 17-1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 11.06.2020 09:00
Nápoje
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2020 08.06.2020 09:30
všechny zakázky