Veřejné zakázky Jihomoravského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a úpravou odvětrávání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2016 09.09.2016 10:00
III/4284 MEDLOVICE PRŮTAH
podlimitní Příjem nabídek 25.08.2016 19.09.2016 11:00
dodávka nažehlovacích štítků a jmenovek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.08.2016 09.09.2016 11:00
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ 2016 II. - III/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH – DSP/PDPS, SP, IČ, AD
nadlimitní Příjem nabídek 25.08.2016 18.10.2016 12:00
II/416 BLUČINA PRŮTAH - km 1,140 - 1,618
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.08.2016 06.09.2016 10:00
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ 2016 II. - II/421 ZAJEČÍ-DÚR/DSP, PDPS, SP, AD
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2016 18.10.2016 13:00
Oplocení venkovní plochy expozice včetně vstupu z budovy centra - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.08.2016 07.09.2016 11:00
Dodávky léčebného krytí pro hojení chronických ran
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.08.2016 06.09.2016 09:00
Rekonstrukce střechy - výdejna stravy Jilemnického - havarijní stav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.08.2016 02.09.2016 09:00
III/4171 BEDŘICHOVICE, MOST 4171-6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2016 02.09.2016 10:00
III/37418, 37417 Podolí průtah a most 37417-1
podlimitní Příjem nabídek 19.08.2016 13.09.2016 10:00
DODÁVKA SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
podlimitní Příjem nabídek 18.08.2016 05.09.2016 10:00
III/3918 TVOŘIHRÁZ, MOST EV.Č.39918-4
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2016 02.09.2016 10:00
II/430 ROUSÍNOV, MOST EV.Č. 430-011
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2016 30.08.2016 09:00
III/15270 OSTOPOVICE - STŘELICE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2016 30.08.2016 11:00
všechny zakázky