Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování a projednání projektové dokumentace a zpracování projektové studie na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 17.05.2019 10:00
Vybavení interiérů stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 14.05.2019 10:00
Regionální muzeum v Mikulově-oprava oken a dveří zámku - 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 15.05.2019 10:00
Nájem velkoplošných obrazovek během konání Grand Prix ČR 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 10.05.2019 10:00
Mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix ČR 2019 – úklid areálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Rekonstrukce kotelny, Brněnská 139/7 - havarijní stav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 02.05.2019 12:00
Pořízení osobního vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 06.05.2019 10:00
III/4257 VACENOVICE, PRŮTAH
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2019 07.05.2019 10:00
Rekonstrukce hygienického zařízení v přístavbě gymnázia - II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 03.05.2019 09:00
II/384 Brno, ulice Rakovecká
podlimitní Prokazování kvalifikace 16.04.2019 15.05.2019 09:00
Data šikmého leteckého snímkování a aktualizace ortofotomapy Jihomoravského kraje 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 26.04.2019 10:00
OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 26.04.2019 09:00
Informační systém poskytující databázi veřejných zakázek a vhodných dodavatelů veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Multipulsní Holmium laser pro pracoviště operačních sálů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 14.05.2019 13:00
II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí
podlimitní Prokazování kvalifikace 12.04.2019 10.05.2019 09:00
všechny zakázky