Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
II/374 Brno, ul. Černovická
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 29.04.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě III/37937 Blansko přemostění
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 29.04.2021 09:00
Vybavení učebny "Inteligentní domácnost II"
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 10.05.2021 10:00
III/39410 NESLOVICE - PADOCHOV
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 28.04.2021 09:00
Infuzní roztoky 2021 - 2023
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Jednorázové lůžkoviny 2021 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 26.04.2021 10:00
II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 27.04.2021 10:00
Intravenózní kanyly 2021 - 2022
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 23.04.2021 10:00
Stavební úpravy prostor pro Centrum herního vzdělávání (KAP), Francouzská 99
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, přispěvková organizace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 23.04.2021 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace učeben, kabinetů a chodby 2. a 3. NP SPŠ - 2. etapa
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 10:00
Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
CEJIZA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 03.05.2021 11:00
Kolejnicový zvedací a asistenční systém II. oddělení
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 27.04.2021 12:00
Výměna oken Hakenova 18a
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 31.05.2021 10:00
Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2021 30.04.2021 09:00
Chirurgické šicí materiály
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 03.05.2021 13:00
všechny zakázky