Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka váhy do prašného prostředí pro pekařský provoz
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 08.07.2024 10:00
Rekonstrukce rozvodů ÚT ve velké tělocvičně
Gymnázium a SOŠ Mikulov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2024 08.07.2024 09:00
Rekonstrukce kanalizace v DM Gorkého 35 - havarijní stav
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 04.07.2024 10:00
Vybudování zimní zahrady před zadním vchodem do Domova Božice, příspěvková organizace
Domov Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 07.07.2024 23:59
ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY V ROCE 2024
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2024 09.07.2024 09:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Oprava terasy a rampy v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Cejl 73, Brno
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 02.07.2024 10:00
Dodávky léčivého přípravku - Alirocumab
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 12:00
Dodávky léčivého přípravku - Pantoprazolum inj
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 12:00
Stavební úpravy budovy
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 08.07.2024 10:00
Zajištění stravování pro účastníky příměstských táborů ve VIDA!
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 27.06.2024 10:00
Digitalizace školy
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 02.07.2024 10:00
Kancelářské potřeby
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 03.07.2024 10:00
Ostraha objektu Cejl 73, Brno
Jihomoravský kraj
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 16.07.2024 10:00
všechny zakázky