Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Břeclav – Výměna nádrží na chladící vodu u dieselagregátu I a II - havárie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2018 10.08.2018 14:00
Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – dodávka strojního zařízení II
podlimitní Příjem nabídek 20.07.2018 13.08.2018 13:00
III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9
podlimitní Příjem nabídek 20.07.2018 07.08.2018 09:00
Přestavba bytových jader objektu DM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2018 03.08.2018 12:00
Prodloužení maintenance - Kybernetické operační centrum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 31.07.2018 09:30
Oprava fasády a výměna oken zadního traktu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 07.08.2018 12:00
Výkon činnosti technického dozoru investora - Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 03.08.2018 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby - Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 03.08.2018 10:00
Dodávka vybavení pro OUPŠ Brno, Lomená 44 - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 30.07.2018 10:00
II/362 Olešnice průtah
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2018 02.08.2018 09:00
Nákup vybavení odborných učeben v rámci projektu PolyGram
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2018 06.08.2018 10:00
III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 30.07.2018 10:00
Dodávka OOPP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 25.07.2018 08:00
Dodávka pracovní obuvi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 25.07.2018 08:15
Dodávka pracovních oděvů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 25.07.2018 08:30
všechny zakázky