Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR „TONERY PRO JMK II.“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 25.05.2021 10:00
VZMR „TONERY PRO JMK I.“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 25.05.2021 10:00
II/389 ÚJEZD U TIŠNOVA, MOST 389-001
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2021 02.06.2021 09:00
Simulátor pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 26.05.2021 12:00
Havárie kanalizačního potrubí
Domov Horizont, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 31.05.2021 12:00
Inkontinenční pomůcky
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 24.05.2021 10:00
III/39915 BĚHAŘOVICE – KŘEPICE - III/4008 PŘESKAČE - BĚHAŘOVICE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 20.05.2021 10:00
Rekonstrukce centrální kotelny
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 28.05.2021 12:00
Dodávka 2ks cisternových nástaveb a přestavba 1ks cisternové nástavby
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 31.05.2021 10:00
Nemocnice Břeclav - svoz a likvidace odpadů
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 24.05.2021 14:00
Rekonstrukce koupelen v 2. NP
Zelený dům pohody, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 19.05.2021 14:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 27.05.2021 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 27.05.2021 10:00
Dodávka klimatizačních jednotek pro SŠBCH
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Rekonstrukce sociálních zařízení - 2. etapa
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 26.05.2021 23:59
všechny zakázky