Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU V CHVEP A CHVEPS NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD NA ÚZEMÍ JMK PRO ROK 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2019 28.02.2019 10:00
5 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2019 15.03.2019 10:00
HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 26.02.2019 10:00
Štěrbinová lampa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Radiofrekvenční generátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 28.02.2019 10:00
UV fototerapeutický přístroj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 28.02.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby "Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníné" a výkon autorského dozoru
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 15.03.2019 10:00
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 18.03.2019 10:00
Zhotovení stavby Taneční konzervatoř – rekonstrukce školní kuchyně
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 12.03.2019 10:00
Doplnění kuchyňské technologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 28.02.2019 10:00
II/361 Lokální opravy silnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2019 22.02.2019 10:00
Dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 09:00
Dodávky diagnostických souprav k vyšetření infekčních markerů
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 18.02.2019 12:00
Škola progresivních průmyslových technologií – laboratorní stoly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 21.02.2019 09:00
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 20.03.2019 09:00
všechny zakázky