Veřejné zakázky Jihomoravského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Materiálové a technické zabezpečení IHC diagnostiky na oddělení PAO Nemocnice Znojmo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2016 18.10.2016 13:00
Výpočetní technika 2016 od 10/2016
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2016 05.10.2016 13:00
Nákup manipulátoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2016 07.10.2016 12:00
II/397 JAROSLAVICE - EXTRAVILÁN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2016 05.10.2016 10:00
Dostavba učeben ISŠ Slavkov u Brna – příprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2016 17.10.2016 10:00
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část – akce II, objekty C1, A2 a A3
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2016 14.10.2016 10:00
III/4161 Holubice - průtah
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 04.10.2016 13:00
III/37359 VRATÍKOV-OKROUHLÁ - EXTRAVILÁN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 04.10.2016 09:30
III/3744 KOŘENEC - BENEŠOV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 04.10.2016 09:00
II/420 a II/425 BESIP - ÚSEKOVÉ OPRAVY POVRCHU FRÉZOVÁNÍM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 04.10.2016 11:00
II/379 PODOMÍ - PRŮTAH
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2016 03.10.2016 10:00
Dodávky obvazového materiálu - gáza
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2016 30.09.2016 12:00
OPRAVA PODLAHY - CHODBA PŘÍZEMÍ ŠKOLY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2016 03.10.2016 10:00
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2016 08.11.2017 10:00
Zastřešení terasy na 2. oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2016 20.09.2016 08:00
všechny zakázky