Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení zemních prací a protlaků na akci „Sokolnice-Za MŠ: Rekonstrukce NN“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2017 18.04.2017 00:00
II/398, III/3981 Trstěnice, oprava povrchu silnice.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2017 10.04.2017 11:00
oprava podlah Habrovanského zámku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2017 04.05.2017 10:00
Provedení definitivní zádlažby na akci „Sokolnice-Za MŠ: Rekonstrukce NN“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2017 18.04.2017 00:00
Vozíky transportní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2017 11.04.2017 10:00
Nemocnice Kyjov – dodávka přístrojů pro radiologické oddělení a oddělení nukleární medicíny
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2017 05.05.2017 10:00
Rekonstrukce nákladního výtahu se změnou na osobní výtah v budově B školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2017 18.04.2017 14:00
Nájem velkoplošných obrazovek během konání Grand Prix ČR 2017
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2017 10.04.2017 11:00
OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2017 03.04.2017 10:00
Intravenózní kanyly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2017 31.03.2017 13:00
Zajištění výuky anglického a ruského jazyka v Jihomoravském regionálním centru na podporu integrace cizinců
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2017 07.04.2017 10:00
DODÁVKA SILNIČNÍ BARVY, BALOTINY A ROZPOUŠTĚDLA PRO PROVÁDĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2017 07.04.2017 09:00
II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí, I. et. Jedovnice - Kotvrdovice
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2017 11.04.2017 09:00
Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje – Servisní středisko
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2017 10.04.2017 10:00
II/602 OSTROVAČICE PRŮTAH, 2. STAVBA
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2017 19.04.2017 10:00
všechny zakázky