Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava havarijního stavu střešního pláště terasy budovy A4 v NZ
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 17.05.2024 10:00
Léčivé přípravky s účinnou látkou PROPOFOL
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 14.05.2024 09:00
Dodávka zařízení pro kosmetickou provozovnu
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2024 03.05.2024 10:00
Dodávka zařízení pro kadeřnickou provozovnu
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2024 03.05.2024 10:00
Rekonstrukce elektrických rozvodů - budova A
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2024 14.05.2024 10:00
Vybavení pracoviště gastroskopie
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2024 10.05.2024 12:00
„Zdravotnická dopravní služba“
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 10.05.2024 12:00
Pořízení devítimístného užitkového vozidla
Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 30.05.2024 10:00
III/0478 KOMOŘANY, PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 06.05.2024 10:00
III/39521 SMOLÍN PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 06.05.2024 09:00
Rekonstrukce stoupacích vedení - havárie
Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 07.05.2024 10:00
Příprava střechy na instalaci FVE – provedení oprav
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 17.05.2024 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi staveb „Fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště na budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje - 6 budov“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 09.05.2024 10:00
Výkon činnosti TDS při provádění staveb „Fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště na budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje - 6 budov“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 09.05.2024 10:00
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 17.05.2024 10:00
všechny zakázky