Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/37440 Vavřinec - Sloup
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky na silnici III/37440 v extravilánovém úseku v km 10,150 – 11,150, tj. v dl. 1.000 m
Bude provedeno lokální frézování stávajícího povrchu, vyrovnání stávajícího povrchu z ACL 16, spojovací postřik a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: Ing. Eva Nováková
tel.:+420 724075900
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.09.2021 09:00
Datum zahájení: 01.09.2021 11:00