Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/413 12 Horní Dunajovice - Domčice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je provedení opravy silnice III/413 12 v intravilánu obce Horní Dunajovice směrem do části obce Domčice, v km 4,950 – 5,376. Oprava spočívá v provedení lokálních oprav krytu vozovky v průtahu obce, úpravy spár, napojení na stávající vozovku, zajištění přechodného dopravního značení a dalších souvisejících prací. Poloha jednotlivých lokálních oprav bude objednavatelem určena při předání staveniště.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: Ing. Eva Nováková
tel.:+420 724 075900
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.09.2021 10:00
Datum zahájení: 10.09.2021 08:00