Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup, montáž a regulace kotlů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je
- dodávka dvou plynových kotlů do kotelny zadavatele (
- montáž nových kotlů včetně přidružených zařízení a rozvodů
- výměna stávajících armatur kotlů
- úprava ocelového potrubí na nové kotle
- vsazeni magnetického filtru
- vsazení nové vložky do komínu
- připojení kaskádového potrubí
- uvedení kotlů do provozu
- provedení regulace kotlů
- demontáž a likvidace 2 starých kotlů
- zaškolení min 2 zaměstnanců zadavatele k obsluze kotlů
- odvoz obalů, likvidace materiálů a stávajících kotlů
- vypracování grafického schématu kotelny pro vzdálený přístup
- bezplatné opravy po dobu záruky
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: Mgr. Naďa Pálenská, info@cejiza.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.08.2022 10:00
Datum zahájení: 11.08.2022 15:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: