Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/3844 STARÁ DÁLNICE, ÚSEK VESELKA – KŘIŽ. ŽEBĚTÍNSKÁ, KOHOUTOVICKÁ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výměna krytu silnice III/3844 od konce zástavby obce Troubsko (MČ Veselka) po opravenou křižovatku se silnicí III/3842. Stávající kryt bude do hloubky 100 mm odfrézován a nahrazen novými asfaltovými vrstvami ve stejné tloušťce. Délka úseku je 2 511 m. Předpokládá se výstavba po polovinách.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: gabriela.valentova@susjmk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.04.2023 10:00
Datum zahájení: 09.03.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: