Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Magnetická rezonance
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance pro pavilon zobrazovacích metod Nemocnice TGM Hodonín, p.o., a její záruční i pozáruční servis a další související plnění.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6 - REACT-EU, specifický cíl 6.1, průběžná výzva č. 98 - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, v rámci projektu s názvem „Modernizace a rozvoj přístrojového vybavení v Nemocnici TGM Hodonín v návaznosti na urgentní příjem“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016338 (dále jen „projekt“). Provedení řádného zadávacího řízení na dodavatele předmětu zakázky je nezbytnou podmínkou pro přidělení a udržení dotace na realizaci projektu.
Místo plnění: Hodonín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: Mgr. Jindřich Cinka
info@cejiza.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.04.2023 11:00
Datum zahájení: 09.03.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: