Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO“. Jeho záměrem je vybudovat nadstavbu stávající budovy Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno na Purkyňova 97 a vybudovat tak středisko sdružující 4 odborné učebny specializované na výuku IT a elektrotechniky a další potřebné zázemí (kabinety, sklad).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Purkyňova 97
612 00 Brno
Kontakt: Mgr. Richard Budzák
verejne-zakazky@rpa.cz
tel: +420 542 211 083
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27. 08. 2014 09:30
Počátek běhu lhůt: 16. 07. 2014