Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/421 MILOVICE - MIKULOV (LESNÍ ÚSEK) DVOJNÁSOBNÝ EMULZNÍ NÁTĚR
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je živičný nátěr krytu vozovky silnice II/421 v úseku od křižovatky s lesní cestou po konec lesa v km provozního staničení 25,549 – 28,093.
Na stávající povrch vozovky bude proveden dvojnásobný nátěr z asfaltové emulze a drceného kameniva. Celková tloušťka nátěru bude cca 13 mm.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Ředitelství
Ořechovská 35
619 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06. 08. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 28. 07. 2015