Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 28-18 Pracovnělékařské služby III
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb pro zadavatele a jeho zaměstnance resp. pro osoby ucházející se o zaměstnání u zadavatele podle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.01.2019 08:00
Datum zahájení: 13.12.2018 11:00