Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JMK 81397/2019
ID ve SpSl KUJMXOPB7BRXZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Mikulově“ a výkon autorského dozoru
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Mikulově“.
Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 22.07.2019 10:00
Datum zahájení: 21.05.2019 15:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: