Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/4165 Šaratice - Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zesílení stávající vozovky silnice III/4165 v extravilánu mezi obcemi Šaratice a Milešovice. Celková délka úpravy silnice je 4044 m. Začátek úseku se nachází na konci obce Šaratice v km 0,485 a konec úpravy navazuje na již upravenou křižovatku silnic III/4165 a III/4199 v km 4,529. Součástí stavby je také zřízení vodorovného dopravního značení.
Předmětem plnění jsou i související geodetické práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 25.07.2019 09:00
Datum zahájení: 08.07.2019 09:40