Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/386 Kuřim, 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je souvislá oprava vozovkového souvrství na úseku silnice II/386 v délce 391 m zahrnující výměnu stávajícího krytu vozovky za hutněné asfaltové vrstvy s protihlukovým účinkem. Začátek vlastní úpravy je v km 0,023 a navazuje na konec úpravy akce „II/385 Kuřim průtah – úprava křižovatky II/385xII/386, konec úseku a vlastní úpravy je v km 0,414.
Po odfrézování stávajícího živičného povrchu v tl.90mm , zapravení příčných trhlin a provedení lokálních sanací bude provedena pokládka nových krytových vrstev vozovky. Stávající dvouřádek z kostky žulové drobné podél silničních obrubníků zůstane zachován, lokálně bude opraven. Budou provedeny lokální sanace - lokální sanace příčných trhlin a deformovaných krajů. Předmětem zakázky je i osazení přechodného dopravního značení pro dobu stavby, povolení k uzavírkám zajistí objednatel.

Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žerotínovo náměstí 449/3
Brno 602 00
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.08.2019 11:00
Datum zahájení: 07.08.2019 11:00