Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/379 15 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova - studie
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zpracování dokumentace ve stupni studie včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k posouzení navrženého technického řešení na uvedenou stavbu.
Úsek bude rozdělen na dvě stavby dle výsledků DGN.
1. stavba – ul. Seifertova
2. stavba – ul. Dusíkova
Součástí zakázky je i doplnění DGN vozovky:
1. stavba – zjištění únosnosti vozovky
2. stavba - zjištění únosnosti vozovky, zjištění skladby vozovky, zkoušky podloží
Rozsah diagnostiky je specifikován v příloze č. 3 návrhu smlouvy
Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žerotínovo náměstí 449/3
Brno 602 00
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.08.2019 10:00
Datum zahájení: 07.08.2019 13:00