Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JMK 136251/2019Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podpora SW produktů Geoportálu JMK včetně upgrade a dalšího rozvoje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je upgrade SW platformy Geoportálu JMK, poskytnutí softwarové podpory tohoto SW na dobu 4 let, migraci stávající verze Geoportálu JMK do prostředí MS Azure a dále možnost rozvoje systému formou Ad-hoc služeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: Ing. Vladimír Klimeš
541 658 864
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 09.10.2019 10:00
Datum zahájení: 16.09.2019 16:00