Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v novostavbě dvoupodlažní víceúčelové sportovní haly na adrese Brno, Botanická 70, která se nachází na pozemcích parc. č. 254/1, 254/2, 254/3, 255 a 256, všechny v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: Ing. Jaroslav Vokál
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.03.2020 10:00
Datum zahájení: 12.02.2020 14:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: