Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VAŠSTAV, s.r.o.
IČO: 46964541
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 10
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 10
Konečná cena zakázky: 73 499 880,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 88 934 854,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.06.2020