Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl JMK 14578/2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v udržovacích pracích na budově na adrese Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Předmětem veřejné zakázky je:
- výměna, oprava nebo repasování stávajících okenních výplní a oprava tří střešních světlíků;
- vypracování výrobní dokumentace nových oken a světlíků a výroba a dodání prototypů oken v souladu s výrobní dokumentací pro účely posouzení ze strany NPÚ Brno, OPP MMB a zástupců investora;
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- provádění servisu a údržby nových dřevěných oken dodaných v rámci zhotovení stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.03.2021 10:00
Datum zahájení: 14.01.2021 13:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: