Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Jednorázové lůžkoviny 2021 - 2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou postupné dodávky jednorázových lůžkovin – prostěradel, přikrývek a povlaků, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy, která je nedílnou součástí výzvy k podání nabídek. Dodávky budou prováděny dle aktuálních potřeb zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.04.2021 10:00
Datum zahájení: 15.04.2021 00:00