Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Základna letecké záchranné služby 19.10.2023
Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice 19.10.2023
Domov se zvláštním režimem Rohatec 07.07.2023
Domov se zvláštním režimem Rohatec 14.10.2022
Servis zařízení vzduchotechniky, chlazení, tepelného hospodářství a solárního systému 25.10.2021
Realizace transbordéru jako bezpečného propojení obou břehů řeky Moravy ve směru na plavební komoru VNOROVY II, sociálního zázemí a doplňkové infrastruktury 14.06.2021
Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno 23.07.2020
Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno 23.01.2020
Ostraha objektů Cejl 73 a Údolní 35a, Brno 09.12.2019
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 21.12.2018
Zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ 10.05.2018
Nemocnice Znojmo, p.o. - obnova a modernizace přístrojového vybavení vybraných pracovišť v roce 2016 - Skiagrafický RTG přístroj stacionární a skiagrafický RTG přístroj mobilní 25.04.2016
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby – objekt Údolní 35a, Brno 06.04.2016
Pořízení CT 01.02.2016
Přeložka silnice II/431 před obcí Kojátky - DSP,IČ,PDPS,SP,AD 13.01.2016
Opravy vozidel 03.09.2015
Infuzní roztoky 02.09.2015
Nemocnice Vyškov, p.o.- podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - dodávka multidetektorového počítačového tomografu (CT) 03.08.2015
Zhotovitel stavby Novostavba Přírodovědné stanice Kamenáčky 03.08.2015
Zhotovitel stavby Rekonstrukce Česká 11, Brno 31.07.2015
Magnetická rezonance pro Nemocnici Kyjov, příspěvková organizace 17.02.2015
Dodávka diagnostik pro stanovení C-peptidu, NSE, prokalcitoninu, proteinu S100B a vitamínu D a laboratorního vyšetřovacího systému 04.02.2015
Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky do Löw-Beerovy vily 22.12.2014
Vybavení interiérů budovy Domov pro seniory Újezd u Brna 12.12.2014
Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise v programu Microsoft Volume Licensing – LSP 24.11.2014
1 2  ››